Ειδική Καταστατική Συνέλευση ΚΟΕΑΣ

Nov 18, 2017 Comments Off on Ειδική Καταστατική Συνέλευση ΚΟΕΑΣ από

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 18 Νοεμβρίου η Ειδική Καταστατική Συνέλευση της ΚΟΕΑΣ με τη συμμετοχή εκπροσώπων των έξι(6) Γυμναστικών Συλλόγων της Ομοσπονδίας.

Η Ειδική Καταστατική Συνέλευση ασχολήθηκε με την τροποποίηση ορισμένων Άρθρων που εισηγήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και εγκρίθηκαν με ομόφωνη απόφαση.

Η Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να εξετάσει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις πρόνοιες του Καταστατικού και να φέρει εκ νέου εισηγήσεις σε νέα Καταστατική Συνέλευση, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Των εργασιών της Συνέλευσης Προέδρευσε ο κ. Αντώνης Δράκος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
Ανακοινώσεις

Σχετικά με τον συγγραφέα

Ο συγγραφέας δεν έχει προσθέσει πληροφορίες στο προφίλ του ακόμα
Τα σχόλια είναι κλειστά.

επιστροφή στην κορυφή