Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αντώνης Δράκος

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Π. Μιτσίδης

Γ. Γραμματέας: Περικλής Μάρκαρης

Ταμίας: Κωστάκης Μιτσίδης

Μέλη:

Σωτήρης Αδάμου

Κρίτωνας Γεωργιάδης

Ελενίτσα Γεωργίου

Δήμος Καλλινίκου

Φίλιος Χριστοδούλου

Φοίβος Κωνσταντινίδης

Κυριάκος Μιχαήλ

Ιωάννης Πότσος

Σοφοκλής Χαραλαμπίδης

Κάλλη Χ”Ιωσήφ

Μάριος Χατζημιτσής

Πρόεδρος Τ.Ε. Κ.Ο.Ε.Α.Σ και Διευθυντής ΚΟΕΑΣ: Αντώνης Γεωργαλλίδης

επιστροφή στην κορυφή