Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αντώνης Δράκος

Email: drakos.efthymiou@cytanet.com.cy

 


Αντιπρόεδρος: Γιώργος Π. Μιτσίδης

Email: george.mit@nksgroup.com

 
 


Γ. Γραμματέας: Περικλής Μάρκαρης

Email: pericles@markaris.com

 
 


Ταμίας: Κωστάκης Μιτσίδης

Email: cxmitsides@cytanet.com.cy

 

 


Μέλος: Σωτήρης Αδάμου

Email: soterios.adamou@cytanet.com.cy

 
 


Μέλος: Κρίτωνας Γεωργιάδης

Email: pga@cytanet.com.cy

 

 


Μέλος: Ελενίτσα Γεωργίου

Email: arisageorgiou@yahoo.gr

 
 


Μέλος: Δήμος Καλλινίκου

Email: demos.kallinikou@hotmail.com

 
 


Μέλος: Φίλιος Χριστοδούλου

Email: filiosr@cytanet.com.cy

 

 


Μέλος: Φοίβος Κωνσταντινίδης

Email: ph.constantinides@gsp.org.cy

 
 


Μέλος: Κυριάκος Μιχαήλ

Email: kyrioanna@gmail.com

 
 


Μέλος: Ιωάννης Πότσος

Email: vipjp@cytanet.com.cy

 
 


Μέλος: Σοφοκλής Χαραλαμπίδης

Email: sofchar@cytanet.com.cy

 
 


Μέλος: Κάλλη Χ»Ιωσήφ

Email: kallihadjiosif@hotmail.com

 
 


Μέλος: Μάριος Χατζημιτσής

Email: annastel@cytanet.com.cy

 
 


Πρόεδρος Τ.Ε. Κ.Ο.Ε.Α.Σ και Γενικός Διευθυντής ΚΟΕΑΣ: Αντώνης Γεωργαλλίδης

Email: georgant@cytanet.com.cy