ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ 2021

Αίτηση – Δήλωση Συμμετοχής

Όνομα *

Επώνυμο *

Τηλέφωνο επικοινωνίας *

E-mail *

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΟΜΕΙΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία που θα δηλωθούν είναι προσωπικά και θα φυλαχθούν από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας.