ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ

Αίτηση – Δήλωση Συμμετοχής

Όνομα *

Επώνυμο *

Επάγγελμα *

Έτος Γέννησης *

Εν ενεργεία Κριτής *
ΝΑΙΟΧΙ

Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών *

Τηλέφωνο επικοινωνίας *

E-mail *

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όριο ηλικίας μέχρι εξήντα πέντε (65) ετών.